About Trail System

  Trail System съществува от януари 2015, за да популяризира и развива спортовете на открито като средство за здравословен начин на живот за всички възрастови групи. Trail System was founded in January 2015 to promote and develop outdoor sports by means of a healthy lifestyle for all age groups.   Основни цели на сдружението Популяризиране и развитие на спортовете на …

How we achive our objectives

Средства за постигане на поставените цели Организиране на спортни събития, демонстрации и прояви свързани с дейността на сдружението. Подпомагане на проектирането, обособяването, адаптирането, поддръжката и развитието на инфраструктурата свързана със спортовете на открито и туризма. Организиране на семинари, срещи, конференции. Осъществяване на контакти и партньорство с държавната администрация, общините, правителствени и неправителствени организации, международни организации, клубове, медии и лица, извършващи …