Donations & Registration Fees

scroll down for ENG Може да платите таксите за регистрация и/или да направите дарение за Трейл Систем през нашата PayPal сметка или по банков път като използвате посочените банкови сметки в лева и евро. Сметка в лева: RAIFEISEN BANK, ул. Шейново 8, Разлог 2760 BIC: RZBBBGSF IBAN: BG91 RZBB 9155 1006 0918 43 Име на сметката: Трейл Систем Сметка в …