How we achive our objectives

Средства за постигане на поставените цели Организиране на спортни събития, демонстрации и прояви свързани с дейността на сдружението. Подпомагане на проектирането, обособяването, адаптирането, поддръжката и развитието на инфраструктурата свързана със спортовете на открито и туризма. Организиране на семинари, срещи, конференции. Осъществяване на контакти и партньорство с държавната администрация, общините, правителствени и неправителствени организации, международни организации, клубове, медии и лица, извършващи …