Donations & Registration Fees

scroll down for ENG

Може да платите таксите за регистрация и/или да направите дарение за Трейл Систем през нашата PayPal сметка или по банков път като използвате посочените банкови сметки в лева и евро.

Сметка в лева:

RAIFEISEN BANK, ул. Шейново 8, Разлог 2760

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG91 RZBB 9155 1006 0918 43

Име на сметката: Трейл Систем


Сметка в евро:

RAIFEISEN BANK, ул. Шейново 8, Разлог 2760

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG91 RZBB 9155 1006 9838 55

Име на сметката: Трейл Систем

 

МОЛЯ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ПОСОЧИЛИ СЪОТВЕТНИЯ КОД И ИМЕТО СИ, КОГАТО ПРАВИТЕ ПЛАЩАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В НЯКОЕ ОТ СЪСТЕЗАНИЯТА:

RTN2017 за Road to Nowhere,

END2017 за Еnduro Race Series 2017 в Bansko,

XCO2017 за Bansko XCO event

RTT за Road Time Trial event


 

You can pay for your race registration fees and or make a donation to Trail System by using our PayPal account or via the bank details provided below:

BGN ACCOUNT

RAIFEISEN BANK, SHEINOVO 8 RAZLOG 2760

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG91 RZBB 9155 1006 0918 43

ACCOUNT NAME: Trail System


EURO ACCOUNT

RAIFEISEN BANK, SHEINOVO 8 RAZLOG 2760

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG91 RZBB 9155 1006 9838 55

ACCOUNT NAME: Trail System

 

PLEASE MAKE SURE YOU USE THE FOLLOWING CODES AND YOUR NAME FOR ANY RACE REGISTRATION:

RTN2016 for the Road to Nowhere,

END2016 for the Еnduro Race Series 2016 in Bansko,

XCO2016 for the Bansko XCO event

RTT for the Road Time Trial event